İlaçların terapötik etkinliklerinin yükseltilmesi için nano boyutlu ilaç taşıyıcıların (nano-taşıyıcı, NT) kullanılması hastanın yaşam süresi ve kalitesinin iyileştirilmesi; hastalar, sağlık hizmeti veren kurumlar ve ilaç endüstrisine yansıyan tedavi ve üretim maliyetlerinin azaltılması da dahil olmak üzere pek çok açıdan kazanımlar sağlaması açısından önemlidir, ve bu sebeplerden dolayı son yıllarda dikkat çeken yeni bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmıştır.

 

Projemizde terapötik anlamda biyo-uyum ve biyo-bozunurluk gibi kritik özelliklere de fazla sahip olan doğal polimer yapılı aljinat gibi nano-taşıyıcıların farklı yöntemlerle sentezlenmesi,  bu süreçte daha önce hiç çalışılmamış ancak biyolojik olarak zararsız çapraz-bağlayıcıların kullanılması ile üretilmeleri, ve son aşama olarak da ilaçların terapötik etkinlik ve dozlarını bu taşıyıcıların kullanımıyla arttırabilirliğinin kıyaslamalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

 

İlk sentez sonuclarımız kürelerimizin nano boyutta ve küresel yapıda olduklarını göstermiştir. Mevcut kosulların daha da iyileştirilmesi ile olusturmayı planladığımız küreciklerin yapı dayanıklığının test edilmesinden sonra  projenin ikinci aşamasında  kürelere ilaç yüklemeleri yapılarak kontrollü salımı gerçekleştirilecek ve ilaç yüklü kürelerle biyolojik  analizlere başlanacaktir.

Text Box: !!! Best viewed with Turkish (ISO) or Turkish (windows) encoding !!!